Bolster [bubbles]


Natasha Diels - An Economy of Means
For miniature drumset and live electronics

Cathy van Eck - Groene Ruis
For sounding tree, a hair dryer and live electronics

Hugo Morales Murguia - Bocina
For speaker

Igor C Silva - #Gin122
Amplified kalimba, objects and live electronics

Ashley Fure - Shiver Lung 2
2 subwoofers and objects

Alexander Schubert - Your Fox’s, A Dirty Gold
E-guitar, voice, wii-controllers, lights and live electronic

Wim Pelgrims - [bubbels]
Miniature compositions for midi-controllers and live looping

Dit programma is gedreven door mijn zoektocht naar wat het juist betekent om vandaag de dag solopercussionist te zijn met een interesse in de hedendaags-experimentele scene. Deze zoektocht is tweezijdig: enerzijds staat ze voor mijn persoonlijke evolutie als post-instrumentalist en het uitbouwen van mijn kennis van live electronics. Anderzijds leidt deze zoektocht voorbij mezelf naar het belang van interactie, meer bepaald tussen performer en publiek. Het uitgangspunt hierbij is het creëren van een groter bewustzijn over het bestaan en de verschillende vormen van de hedendaags klassieke muziekcultuur, dit door te werken op de intersectie tussen hedendaags klassiek en popmuziek.

BOLSTER is enerzijds letterlijk de bolster van het project: dit deel gaat meer over de praktische kant van het project. Ik leg hiervoor de focus bij de popmuziek en de mate waarin de huidige popcultuur onze esthetische keuzes beïnvloedt. Dat kan gaan van pure promobeelden, tot videoclips geïnspireerd door de minimalistische en monochrome stijl van popmuziek, maar dan geherinterpreteerd met een post-instrumentalistisch repertoire.
Daarnaast staat BOLSTER ook voor het moeilijk doordringbare pantser met stekels dat een kleine elite binnen de hedendaagse muziekcultuur vaak opzet ten opzichte van andere genres. Hierdoor dreigt het genre al snel onbereikbaar te worden voor een meer mainstream publiek. Door het beïnvloeden van de bolster met kleurrijke en warme [bubbels], krijgt deze een nieuwe betekenis en toegankelijkheid.

[bubbels] staat voor de directe ervaring van het moment zelf: het publiek onderdompelen in mijn persoonlijke, abstracte wereld en kijk op esthetiek in een post-instrumentalistisch kader. Het actief en actueel beïnvloeden van de ruimte door middel van scenografische ingrepen, alsook het vervagen van de grens tussen performer en personage, zijn bepalend voor deze immersie. Dit alles wordt gekaderd in omhelzende reeks miniatuurcomposities die doordrongen zijn met live looping en het gebruik van midi-controllers, waarbij de rol van performer en maker versmelten.
Wim Pelgrims
© Wim Pelgrims - 2020
Portrait pictures by Claudia Hansen